T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Seyahat Acentaları Dairesi Başkanlığı


Ek-1 Basvuru Dilekcesi
Ek-2 Tarifesiz Tam Uçuş Hakediş Çizelgesi
Ek-3 Tarifesiz Ortak Uçuş Hakediş Çizelgesi
Ek-4 Taahhutname
Ek-5 Uçuş Beyan Formu-Tarifesiz TamUçuşlar
                          
 
Görev ve sorumlulukları
  • Seyahat acentalarının kuruluş, izleme, değerlendirme ve disipline edilmelerini sağlamak.
  • Şube Müdürlükleri
  • İnceleme ve Belgelendirme 1.Şube Müdürlüğü
  • İnceleme ve Belgelendirme 2.Şube Müdürlüğü
  • İnceleme ve Belgelendirme 3.Şube Müdürlüğü
  • İnceleme ve Belgelendirme 4.Şube Müdürlüğü
  • İzleme Şube Müdürlüğü
  • Faaliyetler
  • Seyahat Acentaları Belgelendirme İşlemleri
  •