T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2017-1