T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlük Makam Telefon Listesi

BİRİM ADIADRESTEL/FAX/E-POSTA
Genel Müdürlük Makamı
   (Genel Müdür - Kudret ARSLAN)
Kat:3Tel:+90.3122128300/2326
Fax:+90.312.2128388
Genel Müdürlük Makamı
   (Genel Müdür Yrd. - Cemil TURAN)
Kat:5Tel:+90.3122128300/2529
Fax:+90.312.2235448
Genel Müdürlük Makamı 
   (Genel Müdür Yrd. - A.Sedat SERT)
Kat:3Tel:+90.3122128300/2324
Fax:+90.312.2226021
Genel Müdürlük Makamı
   (Genel Müdür Yrd. - Dr. Zehra GAMGAM)
Kat:3Tel:+90.3122128300/2329
Fax:+90.312.2128397
Kontrolörler Kurulu Başkanlığı
   (Kurul Başkanı - Ramazan ALKAN )
Kat:6-7Tel:+90.3122128300/2737
Fax:+90.312.2138909
Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
   (Daire Başkanı V. - Musa SERÇEOĞLU)
Kat:4Tel:+90.3122128300/2444
Fax:+90.312.2124910
Proje İnşaat Daire Başkanlığı
   (Daire Başkanı - Senih Volkan UZUN)
Kat:5Tel:+90.3122128300/2538
Fax:+90.312.2235448
Deniz Turizmi Daire Başkanlığı
   (Daire Başkanı - Emel ÇELİK)
Kat:4Tel:+90.3122128300/2355
Fax:+90.312.2128385
Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı
   (Daire Başkanı - Duran ÇONA)
Kat:6Tel:+90.3122128300/2601
Fax:+90.312.2226321
Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
   (Daire Başkanı V. - Orhan BULDAĞ)
Kat:4Tel:+90.3122128300/2448
Fax:+90.312.2122005
Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığı
    (Daire Başkanı - Nazife Ayşegül KÖPRÜCÜ)
Kat:3Tel:+90.3122128300/2339
Fax:+90.312.2128394
Arazi Tahsis Daire Başkanlığı
   (Daire Başkanı - Alper Sami ÇAYIR)
Kat:3Tel:+90.3122128300/2307
Fax:+90.312.2128397
Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı
   (Daire Başkanı - Çağdaş ŞENER)
Kat:5Tel:+90.3122128300/2537
Fax:+90.312.2155589