T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

-1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Seyahat Acentaları Yönetmeliği kapsamında;

-Seyahat acentalarının kuruluş, izleme, değerlendirme ve denetlenmelerini sağlamak,

-Seyahat acentaları faaliyeti için gerekli işletme belgelerinin düzenlenmesi amacıyla yürürlükteki mevzuat hükümlerine  uygun olarak talepleri değerlendirmek, acenta işletme/şube izin belgesi vermek,

-Mevzuat hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen seyahat acentalarına gerekli yasal müeyyideyi uygulamak ve işletme belgelerini iptal etmek,

-Seyahat acentası işletme belgesi iptal edilen ve/veya idari para cezası uygulanan seyahat acentalarının hukukusal başvurularının takibini yerine getirmek ve yapılan itirazları değerlendirmek,

-1618 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince icra müdürlükleri veya Hukuk Müşavirliği kanalıyla gelen kişi/kuruluşların alacak taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

-Seyahat acentalarına ilişkin Bakanlığımıza başvuran kişi veya kuruluşların şikayetlerini izlemek ve sonuçlandırmak,

-Hac ve Umre organizasyonu ile ilgili işlemleri yürütmek,

-Kaçak acentaların faaliyetlerinin izlemek ve sonuçlandırmak,

-Acentelerle ilgili istatistiki bilgileri derlemek,

-Türkiye’ye Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına  Tarifeli ve Tarifesiz Uçak Başına Destek verilmesi.

 

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ:

İnceleme ve Belgelendirme 1. Şube Müdürlüğü

İnceleme ve Belgelendirme 2. Şube Müdürlüğü

İnceleme ve Belgelendirme 3. Şube Müdürlüğü

İnceleme ve Belgelendirme 4. Şube Müdürlüğü

Tarifeli Turizm Destek Şube Müdürlüğü

Tarifesiz (Charter) Turizm Destek Şube Müdürlüğü


İSTATİSTİKİ BİLGİLER:İLETİŞİM:

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,
Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı
İsmet İnönü Bulvarı, No: 32 Kat: 6
Emek /ANKARA
Tel : 0.312.212 83 00/2601
Fax: 0.312.222 63 21TURİZM DESTEĞİ 2017
SEYAHAT ACENTASI KURULUŞ İŞLEMLERİ
SEYAHAT ACENTALARININ DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ 
DİĞER BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ

=>İŞLEMLER