T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Üstyapı Çalışmaları (Bakanlığımız Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı)

Hizmet Yapılarına yönelik çalışmalar:
 
Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Binaları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Binaları, Turizm Danışma Bürolarına ait yapım, bakım-onarım işlerine ilişkin proje ve yapı denetim işleri Başkanlığımız tarafından yapılmakta veya yaptırılmaktadır. Ayrıca, Hizmet Binalarının yapım, bakım-onarım, tadilat ve deprem tahkikine ilişkin ödenek talepleri de bütçe imkanları çerçevesinde karşılanmaktadır. 
   
2013 yılında; Bakanlığımız İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri Hizmet Binaları bakım ve onarımı için 1.000.000-TL ödenek gönderilmiştir. 
 
2014 yılında; Bakanlığımız Hizmet Yapıları Etüt Proje, Yapım, Bakım, Onarım, Tadilat ve Deprem Güçlendirme Yapım İşleri için 205.530-TL ödenek gönderilmiştir.     
 
2015 yılında; Bakanlığımız Hizmet Yapıları Etüt Proje, Yapım, Bakım, Onarım, Tadilat ve Deprem Güçlendirme Yapım İşleri için 253.684-TL ödenek gönderilmiştir.      

2016 yılında; Bakanlığımız Hizmet Yapıları Etüt Proje, Yapım, Bakım, Onarım, Tadilat ve Deprem Güçlendirme Yapım İşleri için 131.390-TL ödenek gönderilmiştir.      

2017 yılında;

- Hizmet Binası yapımı için 2.186.000-TL

- Hizmet Binası Bakım ve Onarımı için 4.000.000-TL

ödenek ayrılmıştır.