YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Seyahat Acentaları Dairesi Başkanlığı

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

-1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Seyahat Acentaları Yönetmeliği kapsamında;

-Seyahat acentalarının kuruluş, izleme, değerlendirme ve denetlenmelerini sağlamak,

-Seyahat acentaları faaliyeti için gerekli işletme belgelerinin düzenlenmesi amacıyla yürürlükteki mevzuat hükümlerine  uygun olarak talepleri değerlendirmek, acenta işletme/şube izin belgesi vermek,

-Mevzuat hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen seyahat acentalarına gerekli yasal müeyyideyi uygulamak ve işletme belgelerini iptal etmek,

-Seyahat acentası işletme belgesi iptal edilen ve/veya idari para cezası uygulanan seyahat acentalarının hukukusal başvurularının takibini yerine getirmek ve yapılan itirazları değerlendirmek,

-1618 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince icra müdürlükleri veya Hukuk Müşavirliği kanalıyla gelen kişi/kuruluşların alacak taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

-Seyahat acentalarına ilişkin Bakanlığımıza başvuran kişi veya kuruluşların şikayetlerini izlemek ve sonuçlandırmak,

-Hac ve Umre organizasyonu ile ilgili işlemleri yürütmek,

-Kaçak acentaların faaliyetlerinin izlemek ve sonuçlandırmak,

-Acentelerle ilgili istatistiki bilgileri derlemek,

-Türkiye’ye Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına  Tarifeli ve Tarifesiz Uçak Başına Destek verilmesi.

 

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ:

İnceleme ve Belgelendirme 1. Şube Müdürlüğü

İnceleme ve Belgelendirme 2. Şube Müdürlüğü

İnceleme ve Belgelendirme 3. Şube Müdürlüğü

İnceleme ve Belgelendirme 4. Şube Müdürlüğü

Tarifeli Turizm Destek Şube Müdürlüğü

Tarifesiz (Charter) Turizm Destek Şube Müdürlüğü


İSTATİSTİKİ BİLGİLER:İLETİŞİM:

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,
Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı
İsmet İnönü Bulvarı, No: 32 Kat: 6
Emek /ANKARA
Tel : 0.312.212 83 00/2601
Fax: 0.312.222 63 21


Seyahat Acentası Unvan Talep ve Kuruluş İşlemleri,
Seyahat Acentalarının Değişiklik Talepleri, 

Havayolu İle Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına
Sağlanacak Turizm 
 Desteği, 
Diğer Başvuru İşlemleri ve Bilgiler İçin
Aşağıdaki Linke Tıklayınız

=>İŞLEMLER