T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KTKGB ve TM İlan, Planlama, Arazi Tahsis ve Altyapı Süreçleri