YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mali İşler ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları:
 
- Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili olarak, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
- Yolluk, mal ve hizmet alımları işlemlerini yürütmek,
- Genel Müdürlük demirbaş kayıtlarını tutmak ve ayniyat işlemlerini yapmak,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihale işlemlerini yürütmek,
- Genel Müdürlük personelinin maaş ve sağlık işlemlerini yürütmek,
- Makamca verilen benzer görevleri yürütmek.