YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Koordinasyon ve Sektörel İlişkiler Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları:
 
- Yerli ve yabancı turistlerin bilgi taleplerini karşılamak,
- Yerli ve yabancı turistlerin karşılaştıkları sorunların çözümü için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sonuçlandırmak ve şikâyetçiye bilgi vermek,
- Havaalanlarında, sınır kapılarında ve limanlarda eksikliklerin giderilmesi ve karşılaşılan sorunların çözümü ve takibini yapmak ve bu konuda yapılan toplantılara iştirak etmek,
- Bakanlık içi birimlerden gelen ve koordineyi gerektiren konularda koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde Genel Müdürlük personeline duyurulması ve sonuçların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak,
- Savunma Sekreterliğince Genel Müdürlüğümüzden istenilen, güvenlik önlemleri, tahliye planları,   v.b. konulara ait işlemleri yapmak ve izlemek,
- Brifing dosyalarını hazırlamak,
- Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerini ilgilendiren soru önergelerine cevap hazırlamak,
- Sağlık Turizmi kapsamında çalışmalara katılmak ve lejyoner hastalığı ile ilgili şikayetleri çözümlemek,
- Makamca verilen benzer görevleri yürütmek.