YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mevzuat ve Evrak Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları:
 
- Başkanlığımıza intikal eden yasa ve yönetmelikler konusunda Genel Müdürlüğümüz görüşünü oluşturmak ve ilgili birimlere iletmek,
- Avrupa Birliği ile ilgili konularda birimler arası koordinasyonu sağlamak,
- Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan gelen yazılara cevap vermek,
- Turizm işbirliği anlaşmalarına Genel Müdürlüğümüz görüşünü oluşturmak,
- Hukuk Müşavirliğince gönderilen haciz ihbarnamelerini tetkik ederek, cevap hazırlamak,
- Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili olarak gelen-giden evrak kayıt işlemlerini yapmak,
- Genel Müdürlük arşiv hizmetlerini yürütmek,
- Makamca verilecek benzer görevleri yapmak.