T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yapım Şube Müdürlüğü

Şube Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

  • Yatırım programında yer alan işlerin ihale işlemlerini hazırlamak ve sonuçlandırmak,
  • Sözleşmeye bağlanan işlerin Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, kontrol yönetmeliği ile sözleşme ve eklerine göre kontrollüğünü yapmak, yaptırmak ve işlemlerini sonuçlandırmak,
  • İşlerin geçici ve kesin kabul işlemlerini ile kesin hesaplarını sonuçlandırmak,
  • Faaliyette olan Kültür Merkezleri’nin bakım ve onarımlarının yapılmasını ya da yaptırılmasını sağlamak,
  • İş bitirme, iş durumu, iş denetleme ve iş yönetme belgelerini düzenlemek.
  • Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmaktır.