YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

-1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Seyahat Acentaları Yönetmeliği kapsamında;

-Seyahat acentalarının kuruluş, izleme, değerlendirme ve denetlenmelerini sağlamak,

-Seyahat acentaları faaliyeti için gerekli işletme belgelerinin düzenlenmesi amacıyla yürürlükteki mevzuat hükümlerine  uygun olarak talepleri değerlendirmek, acenta işletme/şube izin belgesi vermek,

-Mevzuat hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen seyahat acentalarına gerekli yasal müeyyideyi uygulamak ve işletme belgelerini iptal etmek,

-Seyahat acentası işletme belgesi iptal edilen ve/veya idari para cezası uygulanan seyahat acentalarının hukukusal başvurularının takibini yerine getirmek ve yapılan itirazları değerlendirmek,

-1618 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince icra müdürlükleri veya Hukuk Müşavirliği kanalıyla gelen kişi/kuruluşların alacak taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

-Seyahat acentalarına ilişkin Bakanlığımıza başvuran kişi veya kuruluşların şikayetlerini izlemek ve sonuçlandırmak,

-Hac ve Umre organizasyonu ile ilgili işlemleri yürütmek,

-Kaçak acentaların faaliyetlerinin izlemek ve sonuçlandırmak,

-Acentelerle ilgili istatistiki bilgileri derlemek,

-Türkiye’ye Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına  Tarifeli ve Tarifesiz Uçak Başına Destek verilmesi.

 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER:


Acenta-Sayı-İstatistik.png

DAİRE BAŞKANLIĞI VE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı                    - Duran ÇONA    - Tel: 0 (312) 470 71 28
Başkanlık Sekreterya                                             - Arzu Övge KIR - Tel: 0 (312) 470 71 29

İnceleme ve Belgelendirme 1. Şube Müdürlüğü  - Serdar SARAR - Tel: 0 (312) 470 74 12

İnceleme ve Belgelendirme 2. Şube Müdürlüğü  - Rafet ÇETİNGÜRBÜZ - Tel: 0 (312) 470 74 14

İnceleme ve Belgelendirme 3. Şube Müdürlüğü  - Sevim GÖKÇE - Tel: 0 (312) 470 74 18

İnceleme ve Belgelendirme 4. Şube Müdürlüğü  - Aylin CİNTOSUN - Tel: 0 (312) 470 74 21

Tarifeli Turizm Destek Şube Müdürlüğü                - Ertuğrul YILMAZ - Tel: 0 (312) 470 74 28

Tarifesiz (Charter) Turizm Destek Şube Müd.       - Hülya SAYIN - Tel: 0 (312) 470 74 25


ADRES:

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,
Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı
İsmet İnönü Bulvarı, No: 32


Seyahat Acentası Unvan Talep ve Kuruluş İşlemleri,
Seyahat Acentalarının Değişiklik Talepleri, 

Havayolu İle Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına
Sağlanacak Turizm 
 Desteği, 
Diğer Başvuru İşlemleri ve Bilgiler İçin
Aşağıdaki Linke Tıklayınız

=>İŞLEMLER