YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çeşme - Alaçatı Turizm Kenti

Bakanlığımızca, ülkemizin sahip olduğu turizm potansiyellerinin değerlendirilmesi ve ülkemizde turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilerek ülke geneline ve 12 aya yayılması hedefi kapsamındaki çalışmalar 02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2007-2013 kapsamında sürdürülmektedir. Ülke genelindeki turizm stratejileri kapsamında İzmir İli öncelikli geliştirilmesi planlanan iller arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, İzmir İli’nde turizm sektörünün geliştirilmesi yönünde Bakanlığımızca çalışmalar devam etmektedir.
 
Türkiye’nin üçüncü büyük metropol kenti olan İzmir İli’nin en önemli destinasyonlarından biri olan Çeşme Yarımadası doğal, kültürel ve fiziki değerleri ile turizm sektöründeki gelişmeler ve yatırımlar konusunda önemli potansiyellere sahiptir.
 
Söz konusu bu potansiyellerin etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla Bakanlığımızca 06.01.2005 tarihinde “İzmir Çeşme Paşalimanı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi”, 12.10.2005 tarihinde “İzmir Çeşme Alaçatı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilmiştir. İlan sürecini takiben planlama çalışmalarına başlanılmış; bölgeye ilişkin 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı 25.04.2006 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. Ancak söz konusu kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve çevre düzeni planı mahkeme kararı ile 26.11.2008 yılında iptal edilmiştir.
 
İptal kararını takiben, bölge Bakanlığımızca yeniden ele alınmış ve öncelikli geliştirilmesi planlanan turizm odakları oluşturularak Çeşme İlçesi’ndeki mevcut turizm merkezlerine ilaveten 7 yeni turizm merkezi ilan edilmiştir.
 
Mevcut durumda Çeşme Yarımadası kapsamında Bakanlığımızca farklı tarihlerde ilan edilmiş 11 adet turizm merkezi bulunmaktadır:
 
1.Alaçatı Turizm Merkezi: 06.09.1982 tarih ve 17804 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanmıştır. 15.03.2002 tarihinde Mülga Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmış 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı bulunmaktadır.
 
2.İzmir Çeşme Altınkum Turizm Merkezi: 07.12.1985 tarih ve 18951 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanmıştır. Söz konusu turizm merkezine ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 17.10.2011 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları onaylanmak üzere çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmiştir.
 
3.İzmir Çeşme Paşalimanı Turizm Merkezi: 05.08.1986 tarih ve 19186 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanmıştır. Söz konusu bölge içerisinde yer alan Şifne Yat Limanı ve Geri Sahasına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmiştir.
 
4.İzmir Çeşme Reisdere Turizm Merkezi: 13.03.2008 tarih ve 26815 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanmıştır. Bakanlığımızca bütüncül planlama çalışmaları devam etmektedir. Turizm merkezi ilanından önce ilgili Belediyesince onaylı planlar doğrultusunda uygulamaları yürütülmektedir.
 
5.İzmir Alaçatı Yumru Koyu Turizm Merkezi: 06.02.2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanmıştır. Bakanlığımızca bütüncül planlama çalışmalarına başlanılmıştır.
 
6.İzmir Alaçatı Çakabey Turizm Merkezi: 06.02.2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanmıştır. Bakanlığımızca bütüncül planlama çalışmalarına başlanılmıştır.
 
7.İzmir Alaçatı Güvercinlik Turizm Merkezi: 06.02.2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanmıştır. Bakanlığımızca bütüncül planlama çalışmalarına başlanılmıştır.
 
8.İzmir Çeşme Şifne Turizm Merkezi: 06.02.2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanmıştır. Bakanlığımızca 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarını hazırlamak üzere Çeşme Belediye Başkanlığı’na ön izin verilmiştir.
 
9.İzmir Alaçatı Mersin Körfezi Turizm Merkezi: 05.06.2011 tarih ve 27955 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanmıştır. Bakanlığımızca bütüncül planlama çalışmalarına başlanılmıştır.
 
10.İzmir Çeşme Altınkum Kuzeyi Turizm Merkezi: 02.12.2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanmıştır. Bakanlığımızca bütüncül planlama çalışmalarına başlanılmıştır.
 
11.İzmir Çeşme Ayasaranda Turizm Merkezi: 02.12.2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanmıştır. Turizm merkezi ilanından önce ilgili Belediyesince onaylı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır.
 
Bu doğrultuda, Bakanlığımızın temel hedefi bölgedeki potansiyellerin, belirlenen turizm odaklar kapsamında koruma – kullanma dengesi içerisinde değerlendirilmesidir.