YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Didim Turizm Kenti

Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi 06.01.2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ancak söz konusu KTKGB’ye ilişkin sınır daraltması 23.10.2011 tarih ve 28093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Didim Çevre Düzeni Planı Revizyonu 28.12.2006 tarihinde 4957/2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanmıştır. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde Bakanlığımızca tahsis edilebilecek 6 bölge Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgesi olarak tespit edilmiştir. 

Bakanlığımızca Didim’de turizm gelişimine ivme kazandırmak, nitelikli turizm tesislerinin yapılmasının sağlamak amacıyla alt bölge içerisinde yer alan Hazine adına kayıtlı taşınmazların alt bölge sınırları dışına çıkarılarak turizm tesis alanı olarak planlanması ve müstakilen tahsis amaçlı değerlendirilmesine olanak sağlanması hedeflenmiş olup, alt bölgelerde arazi tahsisleri yapılmıştır.

Söz konusu tahsisler ve Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi kapsamında alt ölçekli planlama çalışmalarına Bakanlığımızca devam edilmektedir.