T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Seyahat Acentaları

TURİZM DESTEĞİ

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

 
  
ÖNEMLİ BİLGİLER

 

SEYAHAT ACENTASI KURULUŞ İŞLEMLERİ

(Seyahat Acentası Ünvan Talebi (Yeni Kurulacak Seyahat Acentaları İçin)

- Seyahat Acentası İşletme Belgesi Talebi (Yeni Kurulan Seyahat Acentaları İçin)
 

SEYAHAT ACENTALARININ DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ
1. Şube Kuruluş Talebi

2. ŞubeKapanış Talebi

3. Acenta Unvan Değişikliği Başvurusu

4. Ticaret Unvanı Değişikliği Talebi

5. Adres Değişikliği Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

6. Grup Değişikliği Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

7. Nev'i Değişikliği Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

8. Ortaklık veya Yönetim Kurulu Değişikliği Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

9. Şirket Birleşmesi Talebi

10.Seyahat Acentası Personel Değişikliği Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

11.Acentanın Teminat Mektuplarının DeğiştirilmesiTalebi

12.Nakit Teminat İade İşlemleri 
 

DİĞER BAŞVURU İŞLEMLERİ

· Enformasyon Memurluğu Başarı Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi

·  Acentaların Faaliyetleri ile ilgili Şikayet Başvurusu

·  Acentalardan Alacakların İstenilmesi Talebi

·  Diğer Talepler 

 

FORMLAR

·  Başvuru Dilekçesi

·  Unvan Talep Formu

·  Acenta Ünvan Taahhutnamesi

·  Teminat Mektubu Örneği

·  T.C. Kimlik No ve Adli Sicil Beyanı

·  Seyahat Acentası Personeline İlişkin Bilgiler 

 

GENELGE VE DUYURULAR
· Tur Güvenliğine ilişkin 02/11/2015 tarih ve 2015/08 sayılı Genelge

·  Seyahat Acentalığı Faaliyetlerine ilişkin 04/03/2015 tarih ve 2015/02 sayılı Genelge

· Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğine ilişkin 04/03/2015 tarih ve 2015/01 sayılı Genelge

·  İdari Para Cezaları

·  Belge Ücretlerinin Yatırılacağı Yeni Hesap Numarası (03/06/2014)

·  Belgesiz Seyahat Acentalığı Faaliyetlerine İlişkin Belge Örnekleri  

BAŞVURU ADRESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,

Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı

İsmet İnönü Bulvarı, No: 32 Kat: 6

Emek /ANKARA

Tel : 0.312.212 83 00/2601

Fax: 0.312.222 63 21