T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm Tesisleri

 
 

*Liste 03.12.2018 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Listede 03.12.2018 tarihi itibariyle Yeşil Yıldızlı Tesisler belirtilmiştir.
** Veriler; Bakanlığımız TURİZM İSTATİSTİKLERİ SİSTEMİnden temin edilmektedir.

 
 
TURİZM İŞLETMESİ VE TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURUSU 
* Lütfen telefonla bilgi almadan önce aşağıdaki kılavuzu okuyunuz. Tüm başvurular için ayrıntılı bilgi ve örnek tanıtım raporları kılavuzda yer almaktadır.

 **Turizm Yatırımı Belgesi”, “Turizm İşletmesi Belgesi” veya “Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi”  alınması talebiyle yapılan ilk başvurularda bir defaya mahsus olmak üzere 2.000 TL(ikibintürklirası) başvuru ücretinin Ziraat Bankası, Ankara Kamu Girişimci Şubesine 60.00.01 no’lu DÖSİMM Merkez Müdürlüğü Kurumsal Kodla, internet veya diğer bankalardan yapılacak işlemlerde TR480001002533034831705190 Iban no’lu hesaba girişimci adına yatırılarak makbuz aslının başvuru evrakı ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
 
* Lütfen başvuru yaparken sadece gerekli evrakı dosya muhteviyatında bulundurunuz. İlgili yönetmelik ve bağlı tebliğ'de belirtilen evrak dışında herhangi bir belge dosyaya eklemeyiniz.
 
 
BAŞVURU BİLGİLERİ 
 
- 2018 Yılı Turistik Tesislerin Belge ve Plaket harçları.(Bilgilendirme amaçlıdır. Bakanlıkça istenilmeden yatırılmamalıdır.)(03.10.2018 tarihi itibariyle güncellenmiştir)
 
MEVZUAT
Başvuru adresi
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
Kontrolörler Kurulu Başkanlığı
Kat 6-7
Tel : 0.312.213 96 79
Fax: 0.312.213 89 09